Akademicki Klub Jeździecki w Gdańsku
Akademicki Klub Jeździecki w Gdańsku
 
 

www.konak.pl :

 
 
 
 

logo

Darowizna na rzecz AKJ w Gdańsku

przez firmy działające jako osoby prawne

(spółki z o.o. i spółki akcyjne, przedsiębiorstwa, spółdzielnie)

Podstawa prawna:

1)      art. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

2)      art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r., Nr 54, poz. 654)

Jak już informowaliśmy na zjeździe z okazji 40-lecia AKJ w Gdańsku, nasz Klub prowadzi działalność pożytku publicznego. W związku z tym, niezależnie od wpłaty na rzecz AKJ 1% podatku przez osoby fizyczne (o czym pisaliśmy w poprzednim komunikacie), firmy - osoby prawne mogą na rzecz AKJ w Gdańsku dokonać darowizny, która podlega odliczeniu od podstawy obliczenia podatku, tj. od dochodu. Dla osób prawnych limit kwot odliczanych w ten sposób w roku podatkowym (czyli od 1.01. 2004 r. do 31.12. 2004 r.). wynosi 10% uzyskanego dochodu. Warunkiem odliczenia darowizny od dochodu jest dokonanie jej w danym roku podatkowy, tj. do końca 2004r.

Wpłata musi być dokonana na konto AKJ w Gdańsku w Banku Zachodnim WBK S.A.Nr – 15 1090 1098 0000 0001 0454 2219 – bądź to przelewem bankowym, bądź też przekazem pocztowym, z adnotacją: DAROWIZNA NA DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO. Nie może być wpłacona na ręce członków zarządu lub skarbnika, ani przekazem pocztowym na adres AKJ.

Liczymy więc na solidarność i ofiarność naszych członków oraz ich „krewnych i znajomych”, prowadzących działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. Środki te zostaną wykorzystane na sfinansowanie naszej działalności (jazdy, obozy letnie, imprezy integracyjne i sportowe itp.).  

 

wersja do druku