Akademicki Klub Jeździecki w Gdańsku
Akademicki Klub Jeździecki w Gdańsku
 
 

www.konak.pl :

 
 
 
 

logo

Propozycje Zawodów w skokach przez przeszkody o Puchar Akademickiego Klubu Jeździeckiego w Gdańsku

 1. Organizator: Akademicki Klub Jeździecki w Gdańsku, Hipodrom Sopot sp. z o.o.
 2. Termin 26 kwietnia 2003 roku.
 3. Miejsce: Hipodrom Sopot, parcour (60m x 45m) i rozprężanie piaszczyste.
 4. Propozycje uzgodnione z Pomorskim Związkiem Jeździeckim.
 5. Dokumentacja jeźdźców i koni zgodnie z przepisami PZJ.
 6. Jeźdźcy z I i II licencją nie mogą startować w konkursach Kl. L (z wyjątkiem dosiadania koni 4 letnich).
 7. Program zawodów:

  1

  09:00

  L

  “Z wyboru przeszkód". Przeszkody 50 cm – 100 cm

  2

  10:30

  L

  “Dokładności” bez rozgrywki

  3

  12:30

  P

  “O wzrastającym stopniu trudności” Art. 279 pkt. 4 i 5

  4

  13:45

  P

  “Dwufazowy”            IDEA CUP 2003

  5

  15:00

  N

  “Dwunawrotowy” Art. 283 pkt. 3.3 (do 4 pkt. karnych)

  6

  ok 16:30

  LL

  “Dokładności przebierańców” (bez rozgrywki)

  Wpisowe 20 zł od konia. Startowe L-15 P,N-20 zł. W konkursie numer 6 (przebierańców) nie pobiera się opłaty startowej (nagrody rzeczowe), Obowiązuje regulaminowe okrycie głowy. Zgłoszenia do konkursów przyjmowane będą  do dnia 19 kwietnia 2003 r faxem na nr (58) 6618874 lub przy pomocy internetu z wykorzystaniem strony www.puchar.akj.pl. Za zgłoszenie po terminie obowiązuje podwójne wpisowe.  Kolejność startów w konkursach "na czas" odwrotna do kolejności zgłoszeń. Organizator zastrzega możliwość zmiany w programie konkursów w zależności od liczby zgłoszeń.

 8. Pula nagród w poszczególnych konkursach min. 400 PLN. Zwycięzcom w poszczególnych konkursach będą przyznawane puchary. Przewidywane są również nagrody rzeczowe. Jeżeli w konkursach kl. L (nr 1 i 2) będzie uczestniczyło więcej niż 30 koni klasyfikacja zawodników prowadzona będzie z rozgraniczeniem na seniorów i juniorów. W konkursie nr 5 pula nagród wynosi min. 2000 PLN
 9. Osoby odpowiedzialne za organizację:
  • Prowadzenie biura i zawodów: panowie Piotr Markiewicz (odpowiedzialny z ramienia a AKJ za imprezę) oraz Krzysztof Przyjemski - sędzia  Dominik Foltyn odpowiedzialny za obsługę komputerową
  • Opieka medyczna Wanda Wawrzyniak
  • Spiker Zbigniew Witkowski
  • Sędzia główny - pani Zofia Górska, sędziują : pani Anna Zagrodzka, oraz panowie Zbigniew Witkowski, Krzysztof Czopek, Krzysztof Przyjemski - sekretarz jury
  • Gospodarz toru:  pani Małgorzata Chajęcka
  • zapotrzebowanie na boksy prosimy kierować do spółki Hipodrom Sopot

 Organizator AKJ w Gdańsku oraz Spółka Hipodrom Sopot nie odpowiadają za wypadki  i szkody w czasie transportu i trwania zawodów.

Piotr Markiewicz
prezes AKJ

Jolanta Durajska
prezes Hipodrom Sopot

   

 

wersja do druku