Akademicki Klub Jeździecki w Gdańsku
Akademicki Klub Jeździecki w Gdańsku
 
 

www.konak.pl :

 
 
 
 

logo

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU AKADEMICKIEGO KLUBU JEZDZIECKIEGO W GDANSKU

Zarzad Akademickiego Klubu Jezdzieckiego w Gdansku informuje wszystkich swoich czlonkow , ze na dzien 12 kwietnia 2005r. zostalo zwolane Zwyczajne Walne Zebranie AKJ w Gdansku, ktore odbedzie sie na 

Politechnice Gdanskiej przy ul. Narutowicza 11/12 w Audytorium Chemii

o godzinie 18:15 w pierwszym terminie, i o 18:30 w drugim terminie.

Przewidziany jest nastepujacy porzadek obrad
  1. Wybor prezydium Walnego Zebrania w skladzie: Przewodniczacy, Sekretarz, czlonek Prezydium oraz wybor Komisji Skrutacyjnej,
  2. Przyjecie porzadku obrad,
  3. Podjecie uchwal w sprawach:

a)      przyjecia sprawozdania Zarzadu,

b)      przyjecia sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

c)      udzielenia absolutorium Zarzadowi,

d)      ustalenia wysokosci skladki czlonkowskiej na rok akademicki 2005/2006

  1. Omowienie i zatwierdzenie planu pracy Klubu,
  2. Wreczenie dyplomow czlonkostwa honorowego i wyroznien czlonkow klubu,
  3. Dyskusja i wolne wnioski.

Zapraszamy do licznego udzialu w Zwyczajnym Walnym Zebraniu 

  Z klubowym pozdrowieniem

Zarzad AKJ

 

wersja do druku